ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Biblioteka szkolna w cyfrowej rzeczywistości

Szkoła wyposaża uczniów nie tylko w wiedzę. Jest też miejscem najbardziej odpowiednim do kształtowania kompetencji niezbędnych wobec wyzwań współczesności – wieku informacji. Powszechny dostęp do technologii informacyjnych najpełniej realizuje się w nowoczesnej bibliotece szkolnej.

Tam właśnie przygotowuje się czytelników do wyszukiwania informacji, jej oceny i wykorzystania, wskazuje i udostępnia realne oraz wirtualne źródła, oferuje dokumenty zapisane na różnych nośnikach i urządzenia do ich odtwarzania. Sprawdza się model biblioteki spełniającej funkcję szkolnego ośrodka informacji, interdyscyplinarnej pracowni zintegrowanej z życiem szkoły, dysponującej niezbędnym warsztatem dla uczniów i nauczycieli.

Biblioteka jest jedynym miejscem w szkole, w którym można swobodnie, w dowolnym czasie korzystać z Internetu oraz urządzeń IT. Ułatwia to swobodne przekraczanie barier miejsca i czasu (realizacja projektów, e-learning, międzynarodowe programy edukacyjne, np. e-Twinning itp.), umożliwia wykorzystywanie sieci do prowadzenia lekcji hipertekstowych, pozwala  przemieszczać się w cyberprzestrzeni, odwiedzać serwery zawierające dokumenty, grafikę, animacje. Multimedia stają się dla uczniów alternatywnym nauczycielem.

Włączenie nauczyciela bibliotekarza w proces kształtowania kompetencji informacyjnych w bibliotece (zgodnie z podstawą programową) pozwala na odejście od encyklopedycznego przekazu wiadomości na rzecz integracji wiedzy i umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania w oparciu o bazę biblioteki szkolnej. To wdrażanie uczniów do świadomego samorozwoju pod okiem kompetentnego przewodnika.

Lekcje przedmiotowe odbywają się w wielu bibliotekach z wykorzystaniem ich zasobów i technologicznych rozwiązań. Niestety, tylko tam, gdzie przygotowano miejsce, czas i ... pieniądze na innowacje.

System edukacji czeka na zmiany. Biblioteka szkolna może być ich zwiastunem. Wiele bibliotek już jest wizytówką szkoły,  jej „oknem na świat” ,  może być też jej „drzwiami do nowoczesności”.

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji