ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

SESJA - Co dalej z cyfrową szkołą?

Co dalej z cyfrową szkołą? – warunki prawne i materialne do rozwoju cyfrowej szkoły, czy cyfryzacja nauczania oznacza zmianę paradygmatu nauczania, rola państwa i samorządu w informatyzacji edukacji, rola biznesu w informatyzacji edukacji, e-podręczniki i przestrzeń Internetu w edukacji

Sesja Cyfrowa Szkoła obejmuje:

- Cyfrowa klasa na świecie i w Polsce - cyfryzacja szkoły jest nieunikniona – nawet, jeśli się jej nieco obawiamy. Wykład światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się – Colina Rose – będzie próbą odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania dotyczące Cyfrowej Klasy: DLACZEGO oraz JAK ją wdrażać i realizować? Czytaj więcej 26 września 2013 r. godzina 13.45 - 14.30

Panel: Co dalej z cyfrową szkołą? 26 września 2013 r. godzina 15.00 - 17.00

15.00 - 15.10 - Cyfrowa Szkoła - e-uczeń i e-szkoła - Janusz Krupa - Ministerstwo Edukacji Narodowej

15.10 - 15.20 - Cyfrowa Szkoła - e-nauczyciel - Andrzej Jasiński - ORE

15.20 - 15.30- Cyfrowa Szkoła - e-podręczniki i scholaris - Krzysztof Wojewodzic - ORE

15.30 - 15.50 - Cyfryzacja polskiej szkoły na przykładzie Opolskiej eSzkoly - Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

15.50 - 17.00 DEBATA - Co dalej z cyfrową szkołą?

W debacie wezmą udział:

Modertor: Karol Małolepszy - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach

Leszek Ciesielski - Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza.

Janusz Krupa - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Damian Muszyński - Pedagog Mediów 

Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu


- e-Twinning jako bezpieczna platforma internetowa europejskiej współpracy szkół. - FRSE 26 września 2013 r. godzina: 12.45 - 13.30


- Stosowanie ICT w szkole w kontekście przygotowania nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu - Leszek Duda 26 września 2013 r. godzina: 15.45 - 16.30

Wystąpienia w ramach Sesji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych: 26 września 2013 r. godzina 15.30 - 16.45
- Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów.Prelegent: prof. UP dr hab. Hanna Batorowska - Sesja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.


- Funkcjonowanie Centrum Multimedialnego w praktyce szkolnej. Prelegent: Bożena Powała-Niedźwiecka - Sesja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

- Elektroniczne systemy zarządzania szkołą i procesem dydaktycznym - nowoczesne rozwiązania i systemy wspomagające pracę szkoły. 27 września 2013 r. godzina 10.30 - 11.00

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji