ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Dla wystawców


Tegoroczne EDU TRENDY podzielone będą na dwie strefy:

STREFA KONFERENCJI I WARSZTATÓW >>

STREFA TARGÓW >>

Targom będzie towarzyszył bogaty program merytoryczny przeznaczony dla różnych grup odbiorców. Udział będzie bezpłatny, lecz warunkowany rejestracją.


ODBIORCY EDU TRENDÓW:

 • Kadra kierownicza oświaty (dyrektorzy przedszkoli i szkół wszystkich typów); Nauczyciele; Psycholodzy; Pedagodzy; Przedstawiciele Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; Dyrektorzy bibliotek; Pracownicy administracji oświatowej
 • Przedstawiciele samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę;
 • Rektorzy uczelni wyższych, kanclerze, kwestorzy, pracownicy administracji uczelnianej, dyrektorzy IT, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych technologii na uczelniach; osoby odpowiedzialne za KRK, programy szkoleniowe oraz ofertę edukacyjno-szkoleniową, kierownicy studiów podyplomowych; kadra naukowa zainteresowana nowoczesnymi technologiami, studenci, w szczególności studenci szkół pedagogicznych
 • Dyrektorzy personalni i kierownicy działów szkoleń w firmach, przedstawiciele firm szkoleniowych i freelancerzy (trenerzy); dyrektorzy bibliotek uczelnianych.


JAK ZAISTNIEĆ i WYKORZYSTAĆ  EDU TRENDY 2013?
 

 • Zaprezentować swoją markę i ofertę szerokiemu gronu przedstawicieli placówek edukacyjnych, uczelni i firm szkolących z całej Polski oraz spotkać się z osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi za rozwój i zarządzanie takimi placówkami
 • Nawiązać ciekawe kontakty z przedstawicielami polskiej oświaty, edukacji i nauki oraz kontakty biznesowe
 • Wyróżnić swoją ofertę spośród oferty konkurentów, np. poprzez warsztaty, pokazy, konkursy, wykłady merytoryczne
 • Zwiększyć szansę na intratne kontrakty
 • Zbadać potencjał rynku i jego reakcję na Państwa ofertę
 • Zaobserwować tendencje rynkowe oraz poszukać inspiracji do dalszego działania i podpowiedzi co do kierunków dalszego rozwoju
 • Zidentyfikować szanse i zagrożenia płynące z rynku, a także określić swoje mocne/słabe strony w zestawieniu z konkurentami i z oczekiwaniami potencjalnych odbiorców
 • Nawiązać kontakty i współpracę z innymi przedsiębiorcami
 • Uaktualnić i/lub poszerzyć bazy kontaktowe
 • Współtworzyć najważniejsze w Polsce wydarzenie dedykowane szeroko pojętej edukacji
 • Tworzyć nową jakość spotkań branżowych

 

SPOTKANIA I IMPREZY TOWARZYSZĄCE EDU TRENDY 2013:

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół

Plebiscyt – THE BEST of EDU TRENDY 2013 – DIAMENTY OŚWIATY Konkurs na najlepszy produkt/rozwiązanie dla edukacji zostanie przeprowadzony wśród  Wystawców i Zwiedzających . Każdy uczestnik EDU TREDNÓW będzie miał okazję zapoznać się z opisami na stronie www EDU TRENDÓW oraz przyjrzeć się produktom bezpośrednio podczas spotkań. Najlepszy, zdaniem uczestników EDU TRENDÓW, produkt zostanie nagrodzony specjalną statuetką oraz kampanią promocyjną o wartości 20 000 zł!
Zgłoszenia produktów przyjmowane są w terminie do 30 sierpnia 2013 r. Ich prezentacja pojawi się na www.edu-trendy.pl i w materiałach przygotowanych dla Wystawców i Zwiedzających. Plebiscyt odbywać się będzie w formie głosowania za pomocą klasycznych kuponów.
Ocenie poddamy wskazane przez poszczególnych Wystawców produkty w 3 kategoriach: nowoczesne projekty i rozwiązania dla edukacji; nowoczesne technologie i narzędzia dla edukacji; nowoczesne wyposażenie placówek edukacyjnych.
Kryteria oceny: Innowacyjność, Estetyka, Funkcjonalność. Informacje na temat plebiscytu i jego wyniku zostaną rozesłane do wszystkich mediów branżowych oraz w mailingu do bazy placówek edukacyjnych w Polsce. Dodatkowo do tej samej bazy zostanie wysłany e-mailing z prezentacją wyróżnionego produktu.

Do uczestnictwa w EDU TRENDACH 2013 zapraszamy:

 • Producentów i dystrybutorów: mebli, zabawek, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego (wyposażenie sal gimnastycznych), sprzętu komputerowego/multimedialnego, artykułów plastycznych i piśmienniczych, wykładzin i dywanów, placów zabaw, wyposażenia zaplecza kuchennego, wyposażenia klas, wydawnictwa naukowe, oprogramowanie, systemy alarmowe
 • Dostawców usług: firmy cateringowe; teatry, muzea, organizujące przestawienia dla przeszkoli i szkół; agencje eventowe, przygotowujące imprezy „szkolne”; organizatorów zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych; ubezpieczycieli; opiekę medyczną; twórców stron www.Kontakt z działem reklamy i sponsoringu...    |      Zostaw kontakt - oddzwonimy...

Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji