ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Dzieci zmieniają świat

Nie tak dawno projekt edukacyjny, jako szczególna metoda nauczania-uczenia się – rozwijająca podczas pracy zespołowej i wiedzę, i umiejętności i postawy uczniów, został obligatoryjnie wprowadzony do programu edukacyjnego gimnazjów. Czy jednak wprowadzanie działania zespołowego uczniów, z wykorzystaniem w praktyce zdobywanej w szkole i samodzielne wiedzy, powinno odbywać się dopiero na trzecim etapie edukacyjnym? Czy nie powinniśmy zaczynać wcześniej – już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, skoro to tak korzystna dla rozwoju kompetencji uczniów metoda? Czy tak małe dzieci mogą uzyskać,  w wyniku działań edukacyjnych, poczucie sprawstwa, czy mogą się upewnić, że mają wpływ na szkołę i środowisko?  Co mogą zdziałać dzieci  7-, a nawet 6-letnie? Czy mogą pracować wraz ze starszymi dziećmi w jednej grupie?
Odpowiedź na te pytania da prezentacja działań podjętych w 119 szkołach podstawowych biorących przez 3 lata udział w projekcie POKL 3.3.4 „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” i  uzyskanych przez nie efektów. Metoda projektu została z powodzeniem wdrożona – ponad 7 tys. uczniów uczestniczyło w ośmiu  16-20-godzinnych projektach edukacyjnych rocznie, przez 3 kolejne lata szkolne. Pracowali w grupach zróżnicowanych wiekowo. Zmieniali siebie, swoje szkoły i środowisko lokalne. Rozwijali zarówno kompetencje matematyczno-przyrodnicze jak i społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się. Jednak chyba najbardziej zmienili się nauczyciele – ponad 600 z nich musiało zmierzyć się z odmienną od tradycyjnej rolą nauczyciela, innym sposobem organizacji pracy i komunikowania się z uczniami. Obserwacja uzyskiwanych efektów  motywowała do podjęcia trudu zmiany swojego warsztatu pracy i nowego myślenia o edukacji.

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji