ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy?

EDU Trendy 2013, Stadion Narodowy, Galeria, 26 – 27. 09. 2013 r.

Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Założenia:

Wiek XXI jest wiekiem edukacji. Globalizacja gospodarek, rozwój technologiczny, procesy modernizacyjne, zmiany demograficzne i przekształcenia rynku pracy sprawiają, że każdy w ciągu swojego życia będzie musiał stawiać wielokrotnie czoła nowym wyzwaniom. To zaś stwarza konieczność uczenia się przez cale życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy, nabywania nowych kompetencji.

Zmiany te wymagają nowego podejścia do procesu uczenia się oraz wymuszają dostosowania się formalnych systemów nauczania do realiów. Jak budować środowiska uczenia się? Jakie zadania stoją przed przedszkolem, szkołą, instytucjami kształcenia ustawicznego, wyższymi uczelniami oraz instytucjami gospodarczymi? Jak zabezpieczyć się przed zmianami demograficznymi na edukacyjnym rynku pracy? Jak przetrwać i rozwinąć się? Co łączy oświatę, szkolnictwo wyższe i rynek pracy?

Debata – 26. 09. 2013 r. godz. 10.00, Galeria, Stadion Narodowy, sala 1.

Wstępem do debaty będzie najnowszy  raport „Badanie Kapitału Ludzkiego”, który zostanie zaprezentowany przez prof. Jarosława Górniaka - UJ.

Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy?

W debacie wezmą udział: prof. Michał Federowicz - IBE, prof. Jarosław Górniak - UJ, Katarzyna Hall - poseł na Sejm RP, Maciej Jakubowski - Podsekretarz Stanu MEN, Włodzimierz Paszyński - z-ca Prezydenta m. st. Warszawy, Elżbieta Piotrowska-Gromniak - Stowarzyszenie "Rodzice w Szkole", prof. Łukasz Turski - PAN

Moderator: Elżbieta Piotrowska-Albin - Wolters Kluwer Polska

Pytania do debaty:

Jakie wyzwania stoją przed formalnymi systemami edukacji w dobie  globalizacji, cyfryzacji, zmian na rynku pracy?

Pytania pomocnicze:

  • Jakim celom powinna służyć edukacja w XXI wieku?
  • Jakie kompetencje niezbędne są obecnie, jakie będą preferowane za lat 10, kiedy pokolenie obecnych 10 latków ruszy na rynek pracy. Jakimi cechami będzie musiał się charakteryzować młody człowiek wchodzący w świat pracy za 30 lat?
  • W jaki sposób powinna zmienić się organizacja procesu edukacji na wszystkich etapach kształcenia?

Jarosław Górniak

Jedną z reakcji na wysokie bezrobocie wśród osób młodych jest teza o tym, że wynika to przede wszystkim ze słabych kompetencji, które mają absolwenci szkół i uczelni wychodzący na rynek pracy. Choć głównym powodem tak kryzysowej sytuacji są czynniki koniunkturalne i demograficzne, to niedopasowanie kompetencyjne jest faktem. Pracodawcy wskazują masowo, że poszukując pracowników napotykają na problem kompetencji. Wbrew obiegowym opiniom rzadziej (choć ciągle na wysokim poziomie) wskazują na konkretne umiejętności zawodowe (te są na pierwszym miejscu w przypadku oceny pracowników wymagających doszkolenia), częściej na kompetencje ogólne (Jakie? O tym w trakcie wystąpienia). Na przykład, dyrektorzy ds. zarządzania kadrami w firmach usług informatycznych wskazują że w ciągu najbliższych 5 lat na bardzo wysokim miejscu w hierarchii ważności kompetencji będzie sprawność w komunikowaniu się w mowie i piśmie, a dyrektorzy z outsourcingu procesów biznesowych wskazują to jako palący problem już teraz. Publicystycznie upraszczając można powiedzieć, że lepiej uczymy języków programowania niż języka ojczystego. W trakcie panelu zostanie pokazanych nieco więcej przykładów.

Czy to oznacza, że szkoły i uczelnie powinny zmienić się w przygotowalnie do praktycznego wykonywania zawodu na poszczególnych stanowiskach pracy? Nie! Argumenty zostaną przedstawione.

Czy to znaczy, że obecna postać kształcenia formalnego jest satysfakcjonująca? Niestety, też nie. W pierwszym rzędzie chodzi nie tyle o treści kształcenia, lecz o formy kształcenia i jego jakość. Znaczenie ma też sposób konstrukcji ogólnokrajowych egzaminów na zakończenie poszczególnych szczebli nauczania.

Na zakończenie w kilku słowach zostanie skomentowana inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca gwarancji dla młodych w zakresie dostępu do dobrej pracy, dalszego kształcenia lub stażu w ciągu 4 miesięcy od wejścia (nieskutecznego) na rynek pracy. Choć zostaną sformułowane uwagi krytyczne, to ogólna przesłanka jest ważna: w trudnym okresie trzeba zrobić co się da, by młodzi ludzie byli gotowi do zatrudnienia, gdy gospodarka będzie ich potrzebować, a będzie i to bardzo, o czym alarmują nas prognozy demograficzne.

Zobacz program: http://edu-trendy.pl/program_tabela,67,p.html

 

 
 
 W debacie wezmę udział między innymi:
 
Dr hab. Jarosław Górniak - Profesor UJ, kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego  
 
 Prof. Łukasz Turski - Fizyk, profesor dr hab. Laureat nagrody im. H. Steinhausa, Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia oraz Nagrody Specjalnej PAP.
 
dr hab. Michał Federowicz - dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i lider projektu systemowego. Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984), wcześniej ukończył także studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1977) i podjął pracę badawczą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie (1980-1984). Od roku 1984 związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, po doktoracie (1992) w latach 1994-1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W 2005r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, kierując jednocześnie Zespołem Socjologii Polityki i Gospodarki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 1999 roku koordynuje polską część międzynarodowego programu badawczego PISA (Programme for International Student Assessment). W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.
 
Elżbieta Piotrowska-Gromniak założycielka i prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w oraz studiów MBA w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletnia nauczycielka, rodzic, zdeklarowana promotorka uspołecznienia polskiej szkoły. Od 2000 roku skutecznie pracuje na rzecz budowaniu partnerstwa w edukacji. Pomysłodawczyni i organizatorka pierwszych konferencji dla rodziców- Szkoła Partnerska /IIIedycje/ oraz Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców/VIIIedycji/, realizowanych we współpracy z m. st. Warszawa. Członkini zespołu Rady Rodziców przy MEN i Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców. Autorka artykułów i materiałów szkoleniowych dla rodziców dostępnych na -www.rodzicewedukacji.pl. Uczestniczka międzynarodowych konferencji i szkoleń.

 

Włodzimierz Paszyński - polski pedagog, polonista, publicysta, instruktor harcerski, były wiceminister edukacji i sportu, od 2006 zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, spraw społecznych, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków
  
XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji