ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

XV KKDS

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół to spotkanie kadry kierowniczej oświaty: dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru, instytucji oświatowych, ODN-ów, poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedstawicieli MEN i  parlamentu, wszystkich tych którzy kształtują polską oświatę, organizowane przez czasopismo "Dyrektor Szkoły.  Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej."

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, 27. 09. 2013 r.  koncentrować będzie się na tematach związanych z  rozwojem własnym, statusem zawodowym i rolą przywódczą kadry kierowniczej oświaty. Będzie imprezą odbywającą się w ramach EDU Trendów 2013, których zakres tematyczny powinien zainteresować wszystkich edukacyjnych profesjonalistów.
Na XV KKDS nie zabraknie również tematów, które zawsze na początku roku szkolnego koncentrują naszą uwagę, dotyczących organizacji roku szkolnego, wprowadzanych i planowanych przez MEN zmian prawnych i  instytucjonalnych, ich konsekwencji w organizacji pracy szkoły. Postaramy rozwiać Państwa wątpliwości, wspólnie przedyskutować problemy, aby wnioski przekazać decydentom.
XV KKDS będzie okazją do debat i  dyskusji, pracy warsztatowej, spotkań z niezwykłymi osobowościami, wymiany doświadczeń i poznania nowych rozwiązań.  

Zapraszamy do zapoznania się z programem XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół  >>>  

Będzie to wydarzenie wyjątkowe. A dlaczego? 

  • "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, jako główny organizator może się poszczycić piętnastoletnią tradycją spotkań kadry kierowniczej oświaty,  tak dużą społecznością przyjaciół – czytelników, wśród, których są m. in. dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, eksperci, edukatorzy, przedstawiciele kuratoriów i organów prowadzących, decydenci i wielu innych. To wspaniały potencjał ludzkich możliwości, entuzjazmu, ale też i doświadczenia.
  • XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół odbędzie się podczas EDU Trendów 2013, największej branżowej imprezy poświęconej nowoczesnej edukacji,  gdzie uczestnicy będą  mogli brać udział w wielu znakomitych wystąpieniach, ważnych debatach, uzyskać niezbędne informacje związane z  wykonywanymi zadaniami organizacyjnymi i dydaktycznymi, zapoznać się z  bogatą ofertą instytucji i firm skierowaną do edukacji
  • XV KKDS i EDU TRENDY odbędą się na Stadionie Narodowym – będzie więc okazja do zwiedzenia tego gigantycznego i nowoczesnego obiektu .  Zapisy chętnych już przyjmujemy, ale są limity zwiedzających.
  • Program, który ma za zadanie Państwa doenergetyzować, zainspirować, zafascynować, rozbawić - mówiąc kolokwialnie i nieformalnie pozwolić „naładować akumulatory” na nowy rok szkolny.  Nowością jest formuła konferencji TED TALKS.

Polecamy z  zapoznaniem się z programem EDU Trendów 2013, które będą trwały w dniach 26 – 27 września oraz uczestnictwem w nich. XV Krajowa konferencja Dyrektorów Szkół jest imprezą towarzyszącą EDU Trendom 2013, w związku z tym, część tematów będzie kontynuacją spotkań i debat z dnia pierwszego EDU Trendów. Udział w EDU Trendach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.
W tym roku XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół będzie trwała jeden dzień, aby dać Państwu szansę skorzystania z obecności na EDU TRENDACH i zapoznania się ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi tej imprezie.

Podczas XV KKDS będziemy wręczać również dyplomy Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.

Uwieńczeniem Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012/2013 jest test podsumowujący wiedzę zdobytą podczas lekcji drukowanych w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz podczas zjazdów AZDS.
Do testu może przystąpić każdy, ale Dyplom otrzymają tylko Ci, którzy sumiennie przerabiali lekcje publikowane w „Dyrektorze Szkoły", wzięli udział w co najmniej dwóch tegorocznych zjazdach Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły oraz zaliczą test.

Test oraz zasady jego zdawania dostępne są na stronie www.DyrektorSzkoly.pl/aztest.

Termin zaliczenia mija 15 września 2013 r.

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji