ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Renesans szkolnictwa zawodowego – czy nie za wcześnie na taką ocenę ?

(2013-10-10)

Podczas EDU Trendów 2013 uczestnicy debaty reprezentujący różne środowiska, doszli do wspólnych wniosków, które przedstawili w formie 5 postulatów.

 

„Uczestnicy debaty »Renesans szkolnictwa zawodowego« sami w sobie byli jej wartością” – podkreśla Stanisław Szelewa, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, moderator dyskusji. „Rzadko przy jednym stole spotykają się przedstawiciele tylu instytucji zaangażowanych w edukację zawodową : Lech Antkowiak – z-ca dyrektora Urząd Pracy m.st. Warszawy, Jacek Falkowski - z-ca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Wojciech Jabłoński – wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Joanna Łyżwińska - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie, Jadwiga Parada - Radca Ministra w Wydziale Efektów Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu,  Marian Dęręgowski - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Andrzej Połoński - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego”

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że na mówienie o renesansie w szkolnictwie zawodowym jest jeszcze za wcześnie, można jednak mówić o pewnych zmianach w dobrym kierunku, choć wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Dyrektorzy wspólnie uznali konieczność przyjmowania wszystkich zgłaszających się chętnych za niekorzystną,  przez co do szkół zawodowych wciąż rekrutowani są słabi uczniowie. Zwracali uwagę, że na szczęście pojawia się coraz więcej młodzieży z lepszymi wynikami w kształceniu. Podniesiono również kwestię negatywnego postrzegania szkół zawodowych przez uczniów i konieczność poprawy wizerunku tych placówek, tak by szkoła zawodowa, stała się w ich oczach  „ szkołą pozytywnego wyboru”.

Podkreślano, że biznes i szkolnictwo zawodowe to naczynia połączone i zmiany powinny iść w takim kierunku, by obu stronom współpracowało się jak najlepiej. Według dyskutujących szkoły zawodowe powinny, być bardziej elastyczne i dostosowywać program do wymogów przyszłych pracodawców. Wiedza uczniów byłaby bardziej praktyczna, dostosowana do potrzeb lokalnego rynku. Szkoły lepiej odpowiadałyby  na zapotrzebowanie rynku, a uczniowie nie musieliby szukać pracy poza regionem, z którego pochodzą.  Niezbędne jest również zaangażowanie finansowe MEN i samorządów w rozwój szkół zawodowych.

Wnioski z debaty zostały ujęte syntetycznie w 5 postulatów, które sformułowali Krzysztof Symela i Andrzej Połoński, a które podsumował Stanisław Szelewa moderator

1. Obligatoryjne zatrudnienie wykwalifikowanych doradców zawodowych w gimnazjach  ramach obowiązkowych zajęć  szkole,

2. Obligatoryjne wymaganie kwalifikacji przy zatrudnianiu do pracy w poszczególnych  zawodach ( by nie było jak dzisiaj: "krawiec domy buduje, murarz szyje ubrania",

3. Obligatoryjne szkolenia dla nauczycieli zawodu z nowoczesnych technologii i metod nauczania,

4. Obligatoryjne wymaganie odpowiednich kwalifikacji od pracowników zarządzających oświatą w organach, prowadzących ( aktualnie naczelnicy czy dyrektorzy wydziałów nawet  nie  musza mieć  kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą, choćby takich jak dyrektorzy szkół),

5. Powrót nadzoru pedagogicznego z prawdziwego zdarzenia - dla monitorowania, wspierania i kontrolowania szkól zawodowych, w tym  doradztwa metodycznego dla nauczycieli zawodu. Żaden z powyższych wniosków nie została zakwestionowany przez uczestników debaty.

 

Więcej o debacie czytaj w najbliższym numerze Dyrektora Szkoły

Wróć
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych wpisach w dziale aktualności podaj swój e-mail w poniższym polu:
Adres e-mail:
XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji