ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie jednym z wystawców Edu Trendów 2013

(2013-09-24)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA UCZELNI

WSP im. Janusza Korczaka kształci w sposób horyzontalny w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Program nauczania, jak i dobór metod dydaktycznych służą wykształceniu otwartych humanistów, przygotowanych do pełnienia ważnych ról społecznych.

Pedagogika w Uczelni Korczaka jest kierunkiem o niekonwencjonalnym charakterze nauczania i polega na praktycznej edukacji na następujących specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, resocjalizacja, doradztwo kariery, edukacja medialna i wirtualna.

 

Polityka społeczna to kierunek o charakterze interdsycyplinarnym, który dostarcza wiedzy z zakresu nauk społecznych, m.in. socjologii, politologii, prawa czy ekonomii.  Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i zaspokojenia potrzeb szerokich warstw ludności. Polityk społeczny to zawód przyszłości – profesja ta związana jest bowiem ze służbą społeczną, a na nią w środowiskach lokalnych będzie coraz większe zapotrzebowanie.

WSP im. J. Korczaka, jako jedna z dwóch uczelni w Polsce, prowadzi studia magisterskie na kierunku praca socjalna. Studenci tego kierunku przygotowywani są do pracy w kadrach samorządu terytorialnego i organizacji centralnych oraz zdobywają kompetencje wymagane w diagnozowaniu kwestii socjalnych.

W ramach studiów politologicznych prowadzone są takie specjalności, jak: samorząd terytorialny i nowe zarządzanie publiczne, współczesne stosunki międzynarodowe z dyplomacją i lobbingiem, Partnerstwo Wschodnie – aspekty politologiczne i gospodarcze, przywództwo i planowanie strategiczne, komunikacja społeczna i PR, regionalna polityka społeczna. Studenci mają możliwość kontaktu z wybitnymi dydaktykami, uczestniczenia w wykładach ekspertów z zagranicy, zdobycia wielokulturowego doświadczenia, m.in. poprzez naukę w gronie kolegów z różnych europejskich krajów.

ROZWÓJ ZAWODOWY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Wskaźnik zatrudnienia absolwentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie wynosi 90%. Prawie połowa absolwentów (47,1%) jest zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, a blisko co 10 absolwent zajmuje stanowisko kierownicze (9,1%).

Uczelnia realizuje działania, które ułatwiają wejście na rynek pracy absolwentom szkoły. Akademickie Biuro Karier przygotowuje programy promujące studentów oraz ich osiągnięcia. Studenci i absolwenci otrzymują możliwość preorientacji swoich umiejętności i kwalifikacji pod kątem atrakcyjności na rynku pracy.

Studia w WSP im. J. Korczaka pozwalają zdobyć umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym można podejmować własne inicjatywy biznesowe i prowadzić działalność gospodarczą.

 

NOWOCZESNY SYSTEM EDUKACYJNY

Od 2007 r. Uczelnia Korczaka skutecznie pozyskuje fundusze unijne na projekty rozwojowe i edukacyjne.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej Uczelnia wdrożyła system edukacji oparty na metodach tutoringu, mentoringucoachingu.

Tutoring to zajęcia studenta z nauczycielem akademickim prowadzone w celu odkrywania jego talentów, ich kształtowania i wzmacniania w oparciu o indywidualne doświadczenia.

Mentoringcoaching mają na celu wsparcie studenta w samorozwoju, w wyznaczeniu ścieżki samodoskonalenia i realizowania jej poprzez osiąganie kolejnych celów. System ten zapewnia zindywidualizowane podejście do każdego studenta.

Dzięki realizowanym i zrealizowanym projektom EFS studenci uczestniczą w kursach z kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ  (E-LEARNING)

Jako jedna z niewielu szkół wyższych WSP im. J. Korczaka oferuje możliwość zdalnego uczenia się w tzw. systemie Kształcenia na Odległość (KnO) za pomocą platformy e-learningowej. Uczelnia Korczaka jest prekursorem kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym w Polsce.

Właściciele smartfonów i tabletów mogą od niedawna korzystać z eWSP mobilnej wersji platformy e-learningowej. Jest to ogromna, w pełni funkcjonalna aplikacja, która współpracuje ze wszystkimi najpopularniejszymi operacyjnymi systemami mobilnymi.

System KnO rozwijany jest od ponad 5 lat i nieustannie wzbogacany o nowe przedmioty          i szkolenia. Korzystający z niego studenci mogą o połowę zredukować liczbę godzin spędzanych na Uczelni w ramach tradycyjnych zajęć. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przypadku osób, które mieszkają z dala od ośrodków akademickich lub z różnych względów trudno jest im do nich dotrzeć (np. osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży). Na platformie studenci mogą słuchać wykładów, rozwiązywać zadania, brać udział w zajęciach niezależnie od miejsca swojego pobytu. Poza tym KnO jest tańsze od tradycyjnych form kształcenia.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Od początku istnienia Uczelnia współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, co umożliwia studentom poszerzanie horyzontów, a także korzystanie z wiedzy i doświadczeń ponad 60 nowoczesnych placówek partnerskich w Europie. Program Erasmus daje szansę wyjazdu do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta lub na praktykę.

 

PRZESTRZEŃ ROZWOJU

Uczelnia stwarza przestrzeń do wymiany myśli i dobrych doświadczeń, głównie z zakresu rozwoju osobistego. Przestrzeń Rozwoju - ośrodek szkoleniowy działający przy WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie – oferuje szeroki zakres warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów otwartych, które kierowane są do osób pragnących poszerzać swoje horyzonty, zwiększać kompetencje społeczne i zawodowe oraz świadomie funkcjonować w rodzinie. Dzięki działalności Przestrzeni Rozwoju nasi studenci poznają ciekawe osoby ze świata nauki, kultury i biznesu, dyskutują o sukcesach zawodowych oraz o kształtowaniu postawy lidera.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Wyrównujemy szanse w dostępie do nauki osobom niepełnosprawnym. Dzięki projektom finansowanym ze środków Unii Europejskiej budynki będące własnością WSP im. J. Korczaka w Warszawie zostały przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano w nich windy, podjazdy i schodołazy, pętle induktofoniczne. Niepełnosprawni studenci mogą korzystać z oprogramowania i sprzętu komputerowego specjalnie dostosowanego do ich potrzeb.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako instytucja odpowiedzialna społecznie realizujemy i promujemy zachowania prospołeczne. Angażujemy się w działania wspierające osoby pozostające bez opieki i wykluczone społecznie, m.in. dzieci z domu dziecka, samotne matki, osoby starsze, niepełnosprawne, w celu poprawy ich sytuacji życiowej. Uczelnia organizuje akcje pomocowe bądź wspiera osoby potrzebujące poprzez współpracę z instytucjami pożytku publicznego.

WARTO U NAS STUDIOWAĆ!

WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie to Uczelnia wychodząca naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym, dbająca o jak najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego – przez całe życie – w przestrzeni wirtualnej i międzynarodowym środowisku. Jeżeli chcesz dołączyć do grona aktywnych społecznie, twórczych humanistów – studiuj u nas!

Wróć
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych wpisach w dziale aktualności podaj swój e-mail w poniższym polu:
Adres e-mail:
XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji