ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

XV KKDS: Nowe wyzwania, sprawdzone rozwiązania

(2013-11-18)

Już od 15 lat spotykamy się w gronie dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli MEN i parlamentu, organów prowadzących i nadzoru, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli – wszystkich tych, którzy kształtują polską oświatę.

 

27 września w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego odbyła się XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół. Program konferencji miał inspirować, fascynować i pozwolić „naładować akumulatory” na nowy rok szkolny. Nowością była formuła wystąpień w stylu TED Talks. Rocznicowy charakter tego wydarzenia uświetniło spotkanie z człowiekiem-legendą, profesorem Uniwersytetu w Stanfordzie – Philipem Zimbardo.

 Jakie zmiany przynosi nowy rok szkolny?

Na XV KKDS nie zabrakło tematów dotyczących wprowadzanych i planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian prawnych i ich konsekwencji w organizacji pracy szkoły. Beata Pawłowska, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, omówiła nowe rozwiązania prawne dotyczące edukacji przedszkolnej i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Natomiast Robert Chamczyk, reprezentujący Centralną Komisję Egzaminacyjną, omówił  zmiany dotyczące sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015

Największe zainteresowanie uczestników wzbudziły zmiany dotyczące dotacji dla samorządów na organizację opieki przedszkolnej.

 Każdy dyrektor i nauczyciel może być przywódcą?

Próby odpowiedzi na tak postawione pytanie podjęli się prof. Joanna Madalińska-Michalak, kierownik Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego, oraz prof. Stefan Kwiatkowski, prorektor do spraw nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 Czas na multimedia

Znaczenie multimediów w procesie edukacji było w centrum zainteresowania kolejnych prelegentów. TABklasa na temat aktywizujących metod pracy z zastosowaniem nowych technologii. Aleksandra Pezda, dziennikarka „Gazety Wyborczej”, ogłosiła koniec epoki kredy posiłkując się wieloma przykładami.

 

Więcej w listopadowym numerze „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”

Wróć
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych wpisach w dziale aktualności podaj swój e-mail w poniższym polu:
Adres e-mail:
XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji