ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Prelegenci

prof. Phillip Zimbardo
Philip Zimbardo to jeden z najwybitniejszych żyjących psychologów, który pełnił funkcję Przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów, wymyślił i użyczył głosu 26-odcinkowej serii pt. „Odkrywanie psychologii” („Discovering Psychology”) stworzonej dla telewizji PBS, oraz opublikował ponad 50 książek i 400 artykułów naukowych i popularno-naukowych, wśród których wymienić można „Nieśmiałość”, „Efekt Lucyfera”, „Lekarstwo na czas” oraz „Paradoks czasu”.
Philip Zimbardo to emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, który poświęcił 50 lat życia na nauczanie oraz zgłębianie zagadnień związanych z psychologią. Tytuł doktora psychologii otrzymał na Uniwersytecie Yale, a interesujące go obszary to przede wszystkim perspektywa czasowa, nieśmiałość, terroryzm, szaleństwo oraz zło. Najbardziej znany jest jako autor kontrowersyjnego stanfordzkiego eksperymentu więziennego, który ujawnił łatwość, z jaką inteligentni studenci college’u mogą przekroczyć granicę oddzielającą dobro od zła, gdy podda się ich działaniu nacisków sytuacyjnych i układowych.

Profesor Zimbardo uczy obecnie w ramach programu konsorcyjnego na Uniwersytecie w Palo Alto oraz udziela wykładów na całym świecie. Prowadzone przez niego aktualnie badania dotyczą psychologii bohaterstwa. Profesor zadaje w nich pytanie: Co sprawia, że niektórzy ludzie dopuszczają się aktów zła, podczas gdy inni skłonni są do heroicznych czynów mających na celu dobro innych osób?
prof. Joanna Madalińska-Michalak
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,  wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2011-2014) i członek Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association; prowadzi badania dotyczące problematyki zawodu nauczycielskiego, a zwłaszcza takich zagadnień jak: kształcenie nauczycieli, uwarunkowania pracy i rozwoju nauczyciela, profesjonalizm w zawodzie nauczyciela i profesjonalizacja zawodu nauczycielskiego, powodzenia i niepowodzenia zawodowe nauczycieli, kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela.
prof. Stefan Kwiatkowski

Wicedyrektor Instytutu Nauk Ekonomiczno - Społecznych Politechniki Warszawskiej 1987-1991; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych 1993-2007; dziekan Wydz. Pedagogicznego WSP ZNP w Warszawie 1995-1999; kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegowskiej w Warszawie od 2007; prorektor do spraw nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegowskiej w Warszawie od 2012.Członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy – 2003; Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2010; Złoty Krzyż Zasługi – 1997; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2001; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2008. Członek Zarządu Konsorcjum PHARE "SMART" Programme - Strategic Measures for Achieving Reform Targets 1997-1999; ekspert projektu PHARE "National Vocational Training System" 2002-2003; ekspert projektu European Training Foundation "Training Needs Analysis/Standards Development" 1998-2000; przewodniczący Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Osób w Instytucie Transportu Samochodowego od 2005; wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 2000-2005, przewodniczący od 2005; redaktor naczelny kwartalnika "Edukacja" 2000-2011; członek Międzynarodowej Rady Naukowej "The New Educational Review" od 2003; członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego "Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku" od 2003; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych od 2009; członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 2011-2012;

Ewa Lubczyńska
Historyk, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej i studiów podyplomowych "Szkolenie i Rozwój" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźmińskiego. Była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum. Wieloletni pracownik systemu doskonalenia nauczycieli, autorka i współautorka programów szkoleń i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. Edukatorka kadry kierowniczej oświaty i realizatorka wielu szkoleń dla pracowników oświaty. W 2009 r. kierownik dwóch zadań realizowanych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w projekcie systemowym "Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół". Od 2007 r. współpracuje z Federacją Inicjatyw Oświatowych przy realizacji projektów finansowanych z EFS. Koordynatorka działań na platformie e-learningowej w projektach "Mazowieckie Małe Przedszkola" i "Nasze Małe Mazowieckie Przedszkola" finansowanym ze środków EFS. W latach 2010-2013 koordynatorka regionu centralnego (65 szkół z woj.: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego,  pomorskiego i wielkopolskiego) w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4.
Kinga Padzik
Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni. Od 1995 roku współwłaściciel firmy ESSEY Doradztwo Personalne i wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC posiadający także autorskie programy w zakresie tej metody. Kierownik studium podyplomowego ZZL organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy SWPS. Wykładowca akademicki. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu ZZL oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą w zwirtualizowanym środowisku. Zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu charakterystyki procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.
Stanisław Szelewa

dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Autor opracowania „Standardy    kompetencji i wyposażenia szkół  zawodowych w sprzęt  techno-dydaktyczny ” w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków EFS – 2009r. Twórca artykułów we „Wspólnocie”  i  „Dyrektorze Szkoły”  na temat finansów w oświacie , kształcenia zawodowego i zarządzania nieruchomościami szkolnymi.

Stały współpracownik miesięcznika  „Dyrektor Szkoły”. Ekspert MEN  w zakresie zasad  finansowania szkolnictwa  zawodowego  -  2008 – 2009 r.  Członek  Rady Konsultacyjnej d.s. Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Pedagog szkolna i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w integracyjnej szkole podstawowej, wieloletnia kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, od 2006 roku wiceprezeska zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych. Trenerka szkoleń z zakresu psychoedukacji, edukatorka ds. praw człowieka i edukatorka programu Nowa Szkoła  grupa 100, ewaluatorka  projektów edukacyjnych i  trenerka prowadząca zajęcia z zakresu ewaluacji w edukacji, superwizorka zajęć edukacyjnych, autorka , współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. Koordynatorka projektu SPO RZL „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” i mniejszych projektów kierowanych do Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących szkoły, koordynatorka działań merytorycznych w kolejnych projektach Federacji Inicjatyw Oświatowych i jej partnerów, w których powstawały małe przedszkola na terenach wiejskich, koordynatorka projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4.

Agnieszka Mulak
Jest autorką i współautorką  licznych gier w tym:  symulacyjnych gier edukacyjnych, gier rozrywkowych i komputerowych symulacji rynku i pracy zespołu dla edukacji. od 2007 roku trener biznesu i wykładowca, obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach doktoratu w Instytucie Studiów Społecznych UW prowadzi badania m.in. za pomocą gier opartych na dylematach społecznych i innych interakcjach interpersonalnych.
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji