ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Program XV KKDS

Program XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół – 26-27 września 2013 r.,

pobierz godzinowy program XV KKDS

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół to spotkanie kadry kierowniczej oświaty: dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru, instytucji oświatowych, ODN-ów, poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedstawicieli MEN i parlamentu, przedstawicieli SORE i wszystkich tych którzy kształtują polską oświatę.

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, 26-27. 09. 2013 r.  koncentrować będzie się na tematach związanych z rozwojem własnym, statusem zawodowym i rolą przywódczą kadry kierowniczej oświaty. Będzie imprezą odbywającą się w ramach EDU Trendów 2013, których zakres tematyczny powinien zainteresować wszystkich edukacyjnych profesjonalistów.
Na XV KKDS nie zabraknie również tematów, które zawsze na początku roku szkolnego koncentrują naszą uwagę, dotyczących organizacji roku szkolnego, wprowadzanych i planowanych przez MEN zmian prawnych i instytucjonalnych, ich konsekwencji w organizacji pracy szkoły. Postaramy rozwiać Państwa wątpliwości, wspólnie przedyskutować problemy, aby wnioski przekazać decydentom.

XV KKDS będzie okazją do debat i dyskusji, pracy warsztatowej, spotkań z niezwykłymi osobowościami, wymiany doświadczeń i poznania nowych rozwiązań.  

Będzie to wydarzenie wyjątkowe. A dlaczego?   

 • „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, jako główny organizator może się poszczycić piętnastoletnią tradycją spotkań kadry kierowniczej oświaty,  tak dużą społecznością przyjaciół – czytelników, wśród, których są m. in. dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, eksperci, edukatorzy, przedstawiciele kuratoriów i organów prowadzących, decydenci i wielu innych. To wspaniały potencjał ludzkich możliwości, entuzjazmu, ale też i doświadczenia.
 • XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół odbędzie się podczas EDU Trendów 2013, największej branżowej imprezy poświęconej nowoczesnej edukacji,  gdzie uczestnicy będą  mogli brać udział w wielu znakomitych wystąpieniach, ważnych debatach, uzyskać niezbędne informacje związane z wykonywanymi zadaniami organizacyjnymi i dydaktycznymi, zapoznać się z bogatą ofertą instytucji i firm skierowaną do edukacji .
 • XV KKDS i EDU TRENDY odbędą się na Stadionie Narodowym – będzie więc okazja do zwiedzenia tego gigantycznego i nowoczesnego obiektu .  Zapisy chętnych już przyjmujemy, ale są limity zwiedzających.
 • Program, który ma za zadanie Państwa doenergetyzować, zainspirować, zafascynować, rozbawić - mówiąc kolokwialnie i nieformalnie pozwolić „naładować akumulatory” na nowy rok szkolny.  Nowością jest formuła konferencji TED TALKS.


W tym roku XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół będzie trwała jeden dzień, aby dać Państwu szansę skorzystania z obecności na EDU TRENDACH i zapoznania się ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi tej imprezie.

Program XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół – 26-27 września 2013 r.:

pobierz godzinowy program EDU TRENDÓW I XV KKDS

26 września 2013 r. godzina 17.00

 •  Uroczyste obchody XV-lecia Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół - Intelektualna Uczta z profesorem Phillipem Zimbardo!
 Prof ZimbardoZe względu na rocznicowy charakter XV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, przygotowaliśmy dla Państwa coś specjalnego - Ucztę Intelektualną z profesorem Uniwersytetu w Stanfordzie - Philipem Zimbardo, która odbędzie się 26 września o godz. 17. W uroczystym spotkaniu będzie mógł wziąć udział każdy, kto zgłosi się na XV KKDS przysyłając formularz zgłoszenia oraz zaznaczy swoją chęć uczestnictwa w wykładzie do 15 września. Po tym terminie , rejestracja na wykład profesora Philipa Zimbardo będzie możliwa tylko na liście rezerwowej. Zachęcamy do spotkania z człowiekiem legendą, który zgłębiał naukowo podstawy „zła” oraz „dobra” i mówi, jak budować swoją własną postawę otwartą na świat, innych ludzi, inne kultury, gotową do przeciwstawienia się złu. Gorąco zapraszamy.                                                                              

pobierz godzinowy program XV KKDS

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół - dzień drugi

27 września 2013 r. godzina 10.00

 •  Organizacja roku szkolnego 2013/2014, przewidywane zmiany prawne.
 • Szczegółowe omówienie ostatnich zmian w przepisach prawa i projektów, m. in.:
  • Zmiany w karcie nauczyciela.
  • Zmiany  w rozporządzaniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  nadzorze pedagogicznym, organizacji egzaminu gimnazjalnego i nowej matury 2015.
 • Zmiany dotyczące dotacji dla samorządów na organizację opieki przedszkolnej i obniżenie opłat za przedszkola
 • Czy każdy Dyrektor Szkoły może być przywódcą? - samotny strzelec wśród indywidualistów czy sprawny przywódca wyznaczający wizję i cele, metody pracy, organizator pracy zespołowej. Czytaj więcej
 • Nowa perspektywa finansowania UE w zakresie edukacji w oświacie. Trendy i zadania.
 • Czy Renesans szkolnictwa zawodowego – rok po reformie szkolnictwa zawodowego – mimo wielu spotkań organizowanych przez kuratorów oświaty i dyrektorów OKE w szkołach nadal nie ma jasności w kwestii wymagań dotyczących wyposażenia i liczby stanowisk egzaminacyjnych, kosztów ich przygotowania oraz kosztów materiałów egzaminacyjnych. Aktualny stan bazy szkolnej nie pozwala na optymizm. Już przeprowadzone egzaminy nie wyeliminowały obaw. Słyszy się też głosy, że egzamin w nowej formule zakłóci przebieg procesu dydaktycznego. Zapraszamy do wysłuchania debaty, w której wezmą udział: przedstawiciele CKE, przedstawiciel MEN, przedstawiciel powiatów, przedstawiciel PUP. Czytaj więcej
 • Jak organizować naukę, aby małe dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej były szczęśliwe, program zrealizowany, a rodzice spokojni:
 • Jak rozwijać umiejętność uczenia się już od 6 roku życia. Doświadczenia projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" Czytaj więcej
 • Pomost -przekraczanie edukacyjnych progów w praktyce. Wystąpienie z udziałem laureatek II edycji konkursu Pomost 2011
 • TABklasa. Otwarta przestrzeń – otwarty umysł. Edukacja nieograniczona  – mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja.W programie: idea TABklasy, jak pracować nowocześnie, aktywne metody pracy z zastosowanem nowych technologii.

 • Jak zostać charyzmatycznym dyrektorem szkoły i przedszkola - prezentacje w formie TED Talks zapraszają. - Co to są „TED Talks”? To niezapomniane inspirujące wystąpienia niezwykłych osobowości i ekspertów. Każda prezentacja będzie przesiąknięta fascynującą wiedzą, ciekawymi ideami oraz kreatywnymi rozwiązaniami, niekoniecznie, chociaż także związanymi z edukacją i rozwojem własnym. Śledźcie więc stronę, wkrótce więcej szczegółów.
 • Koniec Epoki Kredy - Aleksandra Pezda
 • Indywidualnie, choć do wszystkich naraz - przywództwo i podejście marketingowej w procesie nauczania - Kinga Padzik Czytaj więcej
 • Gry w edukacji i edukacja we współczesnych grach - jak metody gier komputerowych zmieniają nauczanie - Agnieszka Mulak Czytaj więcej
 • Tato, gdzie mogę znaleźć najbliższe psie spa? Sprawdź w książce telefonicznej! - Bartosz Sokoliński Czytaj więcej

Ważnym elementem programu będzie wycieczka po Stadionie Narodowym. Liczba miejsc jest limitowana.

UWAGA: OSTATNIE MIEJSCA NA WYCIECZKĘ PO STADIONIE NARODOWYM! SPECJALNIE DLA KLIENTÓW, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W XV KKDS WYCIECZKA DROGĄ PIŁKARZA WLICZONA W CENĘ BILETU! 


Zgłoszenie na XV Krajową Konferencję Dyrektorów Szkół

XV Krajowa konferencja Dyrektorów Szkół jest imprezą towarzyszącą EDU Trendom 2013.  Jednak udział w XV KKDS będzie możliwy tylko po oddzielnym zarejestrowaniu i opłaceniu udziału. 

Zgłoszenie na XV Krajową Konferencję Dyrektorów Szkół

Polecamy z zapoznaniem się z programem EDU Trendów 2013 , które będą trwały w dniach 26 – 27 września oraz uczestnictwem w nich, część tematów będzie kontynuacją spotkań i debat z dnia pierwszego EDU Trendów. Udział w EDU Trendach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

Zobacz program EDU Trendów 2013

Rejestracja na EDU TRENDY 

Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji