ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Program tabela

Uroczyste otwarcie EDU TRENDY 2013 odbędzie się 26.09.2013, o godz. 9.30 z udziałem Włodzimierza Paszyńskiego, v-ce Prezydenta m. st. Warszawy, w Galerii Stadionu Narodowego.

ZAPRASZAMY

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5

10.00 – 12.00
Debata otwierająca: Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy? 

Moderator: Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Segmentu Edukacja, Wolters Kluwer Polska

W debacie wezmą udział: dr hab. Michał Federowicz – Instytut Badań Edukacyjnych, prof. Jarosław Górniak, Włodzimierz Paszyński – z-ca Prezydenta m. st. Warszawy, Elżbieta Piotrowska-Gromniak – prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, prof. Łukasz Turski

Zobacz prezentację

       

12.00 – 13.30
Debata: Edukacja dla biznesu czy biznes dla edukacji?

Moderator: Anna Balcerzak-Raczyńska – PARP

W debacie wezmą udział: Rafał Glogier-Osiński - Centrum Kompetencyjne Praca, Iwona Morcinek – UPC Polska, Marta Piasecka – Uniwersytet Warszawski, Ewa Razowska – Skanska S.A., Stanisław Szelewa – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy

Zobacz prezentację

12.00 – 12.45

Nowoczesne platformy edukacyjne do nauki podstaw robotyki - przegląd i zastowanie.

Damian Derebecki - RoboNET

 

 

12.45 – 13.30
e-Twinning jako bezpieczna platforma internetowa europejskiej współpracy szkół.

Prelegent: Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska

12.00 – 13.15
Debata: Rozwój pracownika = rozwój firmy.

Moderator: Monika Dawid –Sawicka – PARP

W debacie wezmą udział: Maja Dobrzyńska – PARP, dr Łukasz Sienkiewicz – SGH, Katarzyna Samulska – TOPMET Light, Magdalena Zin – Provident Polska S.A.

Zobacz prezentację

13.15 – 13.35
Nowe zawody – specjalista ds. e-commerce.

Prelegent: Justyna Skorupska – FACT-Finder Partner Polska

Zobacz prezentację

12.00 – 13.00
Polska Rama kwalifikacji oraz system ECVET jako instrumenty polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie

Prelegent: Horacy Dębowski – Instytut Badań Edukacyjnych, Zespół Ekspertów ECVET

 

13.00 – 13.30
Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Prelegent: Mateusz Mrozek – Parlament Studentów RP

12.00 – 12.30
Szkoła z klasą 2.0

 

12.30 – 13.00
Problemy akustyki wnętrz w szkołach i przedszkolach.

Prelegent: arch. Mikołaj Jarosz – Ecephon

 

 13.00 – 13.45
Cyfryzacja szkoły - cele, warunki realizacji i wyzwania. Z doświadczeń dyrektora. 

Prelegent: Leszek Ciesielski  

13.30 – 15.00
Od push do pull learningu. Uczenie się – rozwój w ciągle zmieniającym się świecie.

Prelegent: Gerry Griffin - ekspert SEKA.edu w zakresie mobile learningu

Debata: Od push do pull learningu.

W debacie wezmą udział: Jana Chudzik – ekspert SEKA.edu w zakresie metodyki nauczania, Gerry Griffin – ekspert SEKA.edu w zakresie mobile learningu, Marta Machalska – prezes zarządu SEKA.edu, ekspert w zakresie formuł nauczania, Dorota Raniszewska – ekspert SEKA.edu w zakresie learning i unlearning

 

 

 15.00 – 15.30
PRZERWA

13.30 – 14.00

Certyfikacja kompetencji zawodowych VCC w systemie współczesnego szkolnictwa zawodowego w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy.

Prelegent: Radosław Panas - Prezes Fundacji VCC

Zobacz Prezentację

 

 

 

 

14.00 – 15.00
PRZERWA

 

 

 

 15.00 – 15.45 Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i  przedszkolach.

Prelegent: inż. Wojciech Jórga - Ecophon

Zobacz prezentację

 

 

 13.35 – 14.05
Geniusz ‘i’, czyli o zarządzaniu współczesnym uniwersytetem pełnym paradoksów.

Prelegent: dr hab. Krzysztof Leja

Zobacz prezentację

 

 

 

 

14.05 – 15.30
PRZERWA

FORUM OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

13.30 – 13.50
Historia szkolnictwa niepublicznego – wartości istotne w  wychowaniu.

Prelegent: Krystyna Starczewska – KFON

13.50 – 14.10 Autonomia szkoły i jej znaczenie. Doświadczenia edukacyjne i ich efekty na przykładzie szkół STO.

Prelegent: Zygmunt Puchalski

 

14.30 – 15.30 PRZERWA

 

 

 

 

13.45 – 14.30
Cyfrowa klasa na świecie i w Polsce.

Prelegent: Colin Rose

Zobacz prezentację

 

 

 

 

 

 14.30 – 15.00 PRZERWA


Premiera projektu HP dla edukacji -  otwarcia dokona Gość Specjalny P. Piotr Czajkowski  Prezes Hewlett-Packard Polska zapraszamy na lekcję pokazową z udziałem uczniów na stoisku HP . Początek premiery o godzinie 15.00 dnia 26 września 2013 r.

15.30 – 16.15
Lifelong learning – jak uczyć się przez całe życie?

Prelegent: Colin Rose

 

Zobacz prezentację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 – 16.40
Tworzenie partnerstwa szkoła – uczelnia wyższa – JST – rynek pracy. Dobre praktyki na przykładzie miasta Szczecina.Prelegent: Marek Dymek – z-ca dyrektora Wydziału Informatyki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społeczeństwa informacyjnego

Zobacz prezentację

16.40 – 17.00
Rejestracja na wykład prof. Philipa Zimbardo

 

 

 

 

 

 

15.45 – 16.30 Stosowanie ICT w szkole w kontekście przygotowania nauczycieli w  zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Prelegent: Leszek Duda – Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

 

 

 

 

 

 

 16.30 – 17.00
Przyszłość wykorzystania e-learningu w Polsce.Prelegent: Arkadiusz Durasiewicz, dr hab. Mirosław Gerwiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

Zobacz prezentację

SESJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDADOGICZNYCH

15.30 – 15.45
Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów.

Prelegent: prof. UP dr hab. Hanna Batorowska

Zobacz prezentację

15.45 – 16.00
Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji.

Prelegent: Danuta Brzezińska

Zobacz prezentację

16.00 – 16.15
Rola i zadania dyrektora w tworzeniu nowoczesnej biblioteki szkolnej. Z doświadczeń zarządzania SCI w Suchej Beskidzkiej.

Zobacz prezentację
16.15 – 16.30 Funkcjonowanie Centrum Multimedialnego w praktyce szkolnej.

Prelegent: Bożena Powała-Niedźwiecka


Zobacz prezentację

16.30 – 16.45
Skontrum – łatwe szybkie i przyjemne. Nowoczesne metody inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Prelegent: Paweł Górski – Wolters Kluwer Polska S.A.

Zobacz prezentację

15.30 – 16.00 Doświadczenia edukacji niepublicznej we wprowadzaniu innowacji edukacyjnych i efektywnościowych w środowiskach wiejskich i  małomiasteczkowych, zagrożonych likwidacją szkół.

Prelegent: Elżbieta Tołwińska-Królikowska – FIO

 

 

16.00 – 17.00
Debata: Jakie zmiany są niezbędne w polskiej edukacji? Jak szkolnictwo niepubliczne i samorządy lokalne mogą wspólnie wpływać na zmiany polskiej edukacji?

Moderator: Aleksandra Pezda - Agora

W debacie wezmą udział: Alina Bałdyga-Kozińska – FIO, Zygmunt Puchalski – STO, Krystyna Starczewska - KFON, Wiesław Suchowiejka - Poseł na Sejm RP

15.00 – 15.10

Cyfrowa szkoła - e-uczeń i e-szkoła.

Prelegent: Janusz Krupa - Ministerstwo Edukacji Narodowej

15.10 - 15.20

Cyfrowa szkoła - e-nauczyciel.

Prelegent: Andrzej Jasiński - Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zobacz prezentację

15.20 - 15.30

Cyfrowa szkola - e-podręczniki i project scholaris.

Prelegent: Krzysztof Wojewodzic - Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zobacz prezentację

15.30 - 15.50

Cyfryzacja polskiej szkoły na przykładzie Opolskiej e-Szkoły 

Prelegent: Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu 

Zobacz prezentację

15.50 - 17.00 

Debata: Co dalej z cyfrową szkołą? – warunki prawne i materialne do rozwoju cyfrowej szkoły, czy cyfryzacja nauczania oznacza zmianę paradygmatu nauczania, rola państwa i samorządu w informatyzacji edukacji, rola biznesu w informatyzacji edukacji, e-podręczniki i przestrzeń internetu w edukacji.

 

 Modertor: Karol Małolepszy - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach

Olgierd Buchocki - ekspert w zakresie edukacji. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Janusz Krupa - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu


17.00 – 18.30
Uczta Intelektualna – wykład prog. Philipa Zimbardo.„MY JOURNEY FROM EVIL TO INSPIRING HEROISM: CREATING A NEW GENERATION OF POLISH HEROES”Tłumaczenie symultaniczne
       


27 września 2013 r.  

Kolorem CZERWONYM oznaczono XV Krajową Konferencję Dyrektorów Szkół
 

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5

 XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół

10.00 – 11.15 Organizacja roku szkolnego 2013/2014, przewidywane zmiany w  prawie.

Prelegent:

Przemysław Krzyżanowski - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

11.15 – 12.15
Czy każdy dyrektor szkoły może być przywódcą?

Prelegent: prof. Joanna Madalińska-Michalak, prof. Stefan Kwiatkowski

Zobacz prezentację

10.00 – 10.05

Powitanie uczestników

10.05 – 10.45
Blok I. Strategia kształcenia wyprzedając. Nauczyciel jako architekt wiedzy ucznia.

Prelegent: prof. dr hab. Stanisław Dylak

10.45 – 11.30

Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych w oparciu o nowoczesną platformę edukacyjną. Case study z  pilotażowego wdrożenia strategii w wybranych szkołach.

Prelegent: prof. dr hab. Stanisław Dylak, Mateusz Leszkowicz

11.30 – 11.45 PRZERWA KAWOWA

10.00 – 10.30
Wystąpienie Phillips

 

10.30 – 11.00 Elektroniczne systemy zarządzania szkołą i procesem dydaktycznym.

Prelegent: Kacper Knyspel

 

 

 

 

11.00 – 12.15
Formuła nowoczesnej lekcji ze Scholaris.pl - panel dyskusyjny.

Moderator: Wiktor Nidzicki 

10.00 – 10.45
Kompetencje emocjonalne nauczycieli.

Prelegent: Joanna Madalińska-Michalak

 Zobacz prezentację

 

 

 

10.45 – 12.00
Wkład KOWEZiU w rozwój e-learningu.

Prelegent: Monika Wojciechowska, Wojciech Myka – KOWEZiU

Zobacz prezentację

10.00 – 10.45 Finansowanie działań rozwojowych pracowników przedsiębiorstw w  nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2015.

Prelegent: Anna Świebocka-Nerkowska – PARP

 Zobacz prezentację

10.45 – 11.30
Nowa perspektywa finansowania UE w zakresie edukacji w oświacie. Trendy i zadania

Prelegent: Claudia Torrez-Bartyzel - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

11.30 – 12.00
Nowa perspektywa finansowania UE w zakresie edukacji w  szkolnictwie wyższym. Trendy i zadania.

 

12.20 - 12.50 

Wystąpienie w formie TED TALKS – Koniec Epoki Kredy - Aleksandra Pezda

 

12.50 - 13.05

Sprawdzian dla 6-klasistów.

Prelegent: Jolanta Czarnota-Mączyńska –  CKE

 Zobacz prezentację

 

11.45 – 13.00
Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Strategia kształcenia wyprzedzającego entuzjaści i sceptycy.

Prelegenci: prof. dr hab. Stanisław Dylak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, prof. dr hab. Lech Mankiewicz - Polska Akademia Nauk, dr Alek Tarkowski - Centrum Cyfrowe Projekt, Jan Lipszczyc - Fundacja Nowoczesna Polska, Leszek Duda - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Mateusz Leszkowicz - Uniwersytet im. A. Mickiewicza

12.15 – 12.45

Dzieci chcą się uczyć! – wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych do wspomagania funkcjonowania poznawczego dzieci.

Prelegent: Eleonora Żmijkowska-Wnęk, Dorota Wójcik – Hetman - FORMAT

Zobacz prezentację

12.00 – 12.20
Innowacje w edukacji.

Prelegent: Jerzy Wiśniewski

Zobacz prezentację

XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół

12.20 – 12.35
Matura 2015.

Prelegent:Aleksandra Grabowska –  CKE

Zobacz prezentację

12.35 – 12.50
Egzamin zawodowy.

Prelegent: Ewa Rudomino –  CKE

Zobacz prezentację

12.00 – 12.30

Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości – wyzwania i praktyka.

Prelegent: dr Henryk Hollender

 Zobacz prezentację

12.30 – 12.50
e-WSliZ elektroniczny korepetytor XXI wieku. Przykład gromadzenia i nieograniczonego udostępniania wiedzy.

Prelegent: Joanna Wójcik

Zobacz prezentację

 

13.05 – 14.00
PRZERWA

 

 

 

 

 

14.00    – 14.30 Pomost -przekraczanie edukacyjnych progów w praktyce

Prelegent: Ewa Brańska - Kwartalnik :Przed Szkołą", Beata Piasecka - Dyrektor Przedszkola Nr. 9 w Legionowie, Małgorzata Tomaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 111 w Łodzi i Anna Wojewoda - nauczyciel

Zobacz prezentację

Zobacz prezentację

14.30 – 15.00
Jak rozwijać umiejętność uczenia się już od 6 roku życia?

Prelegent: Ewa Lubczyńska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska – FIO,

 

 

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.45
Blok II Platforma edukacyjna Kolegium Przyrodnicze. Prezentacja rozwiązań i funkcjonalności narzędzi.

Prelegent: Leszek Duda

14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.45 – 13.15

Sieć i papier – Biblioteka IBE miejscem dla badaczy.

Prelegent: Hanna Katarzyna Staciwa – IBE

Zobacz prezentację

13.15 - 13.45

Elektroniczne podręczniki na urządzenia mobilne.

 Prelegent: Jakub Orczyk

13.45 – 14.15
Przyszłość edukacji w Polsce.

Prelegent: prof. dr hab. Julian Auleytner – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

Zobacz prezentację

 14.15 – 15.15
Wykorzystanie iPad w edukacji.

 

dr Jan Polak - Education Mentor

14.45 – 15.30
PRZERWA

12.50 – 13.10
Problemy współczesnej szkoły zawodowej.

Prelegent: prof. Stefan Kwiatkowski

Zobacz prezentację

 13.10 – 14.00
PRZERWA

 

 

 14.00 – 15.40 Debata: Renesans szkolnictwa zawodowego.

Moderator: Stanisław Szelewa

W debacie wezmą udział: Lech Antkowiak – z-ca dyrektora Urząd Pracy m.st. Warszawy, Jacek Falkowski - z-ca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wojciech Jabłoński – wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Joanna Łyżwińska - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. St. Saszica w Pruszkowie, Jadwiga Parada - Radca Ministra w Wydziale Efektów Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Krzysztof Symela – IteE – PIB Radom,    Marian Dęręgowski - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Andrzej Połoński - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego

Zobacz prezentację

12.50 – 14.00 Rozwiązanie konkursu „Szkolnastrona Roku 2013”

 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 PRZERWA

15.00 – 15.30
TABklasa. Otwarta przestrzeń – otwarty umysł.

Prelegent: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski – Wydawnictwo JUKA

 Zobacz prezentację

15.30 – 16.00 Wystąpienie w formie TED TALKS – Gry w edukacji i edukacja we współczesnych grach – jak metody gier komputerowych zmieniają nauczanie.

Prelegent: Agnieszka Mulak

 Zobacz prezentację

16.00 – 16.30 Wystąpienie w formie TED TALKS – Indywidualnie, choć do wszystkich naraz – przywództwo i podejście marketingowe w procesie nauczania.

Prelegent: Kinga Padzik

 

 

15.00 – 17.00 Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Pamięć nieustająca”

 

 

 

 

 

 

15.30 – 16.10
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka.

Prelegent: Danuta Elsner

Zobacz prezentację

 

 

 

 

 

 

15.30 – 16.00
Mobilne technologie w edukacji – Łączenie świata analogowego z cyfrowym.

Prelegent: Andrzej Grzybowski  - Intel


 

 

 

15.15 – 16.00 Dzieci zmieniają świat – projekt edukacyjny od pierwszej klasy szkoły podstawowej w ramach projektu „Z Małej Szkoły Wielki Świat”.

Prelegent: Ewa Lubczyńska, Elżbieta-Tołwińska-Królikowska – FIO

 Zobacz prezentację

 

16.00 – 16.30 Wielojęzyczność niezwykła codzienność Unii Europejskiej.

Prelegent: Anna Grabowska

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji