ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Rozwój pracowników = rozwój firmy

Stwierdzenie: rozwój pracowników = rozwój firmy wydaje się oczywiste. Jednak praktyka pokazuje, że czasami trudno jest udowodnić, że to co niektórym wydaje się tylko kosztem jest inwestycją przynoszącą firmom realne korzyści.
Argumentów dlaczego opłaca się inwestować w rozwój pracowników dostarczają analizy wykonane w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. W każdej z trzech dotychczasowych edycji badań badacze BKL wskazali na istotną korelację pomiędzy stopniem rozwoju firmy a stopniem jej zaangażowania w rozwój kompetencji pracowników. Im silniejszym stopniem rozwoju charakteryzowała się firma, tym częściej angażowała się w kształcenie i rozwój pracowników. Podobna zależność wyłania się pomiędzy oceną możliwości rozwoju firm a przyszłymi planami inwestycji w rozwój pracowników.
Argumentów za inwestycjami w rozwój pracowników dostarczają również obserwacje firm, które uczestniczyły w projekcie: Inwestycja w kadry 3. Jakie obserwacje i przemyślenia mają przedsiębiorcy inwestujący w rozwój pracowników? Jak udaje się im stworzyć programy rozwojowe, które również w opinii zarządu są inwestycją a nie kosztem? Które z działań rozwojowych oceniają jako najstateczniejsze z perspektywy funkcjonowania swoich firm?  Na te pytania odpowiedzą zaproszeni do udziału w panelu praktycy. Podczas panelu zaprezentowane zostanie również po raz pierwszy narzędzie do przetestowania własnej firmy, pokazujące powiązania inwestycji w kapitał ludzki z wynikami finansowymi – „Jaki jest zwrot z inwestycji w pracownika?”

Moderator: Monika Dawid-Sawicka - PARP

W debacie wezmą udział: Maja Dobrzyńska - PARP, dr Łukasz Sienkiewicz - SGH, Katarzyna Samulska – TOPMET Light, Magdalena Zin – Provident Polska S.A.

 Zobacz program godzinowy

 
XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji